Usage statistics for schuetzen-buesbach.de

Summary Period: September 2019
Generated 01-Oct-2019 00:11 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2019
Total Hits 16459
Total Files 7801
Total Pages 10701
Total Visits 1821
Total kB Files 59922
Total Unique Sites 1404
Total Unique URLs 30
Total Unique Referrers 112
Total Unique User Agents 356
. Avg Max
Hits per Hour 22 118
Hits per Day 548 1374
Files per Day 260 671
Pages per Day 356 776
Sites per Day 46 194
Visits per Day 60 93
kB Files per Day 1997 4463
Hits by Response Code
Code 200 - OK 47.40% 7801
Code 206 - Partial Content 0.03% 5
Code 301 - Moved Permanently 0.21% 35
Code 302 - Found 0.07% 12
Code 304 - Not Modified 0.01% 2
Code 404 - Not Found 52.23% 8596
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 4
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 4

Daily usage for September 2019

Daily Statistics for September 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
1 815 4.95% 671 8.60% 776 7.25% 63 3.46% 54 3.85% 3681 6.14%
2 702 4.27% 533 6.83% 628 5.87% 50 2.75% 78 5.56% 3816 6.37%
3 256 1.56% 19 0.24% 161 1.50% 62 3.40% 72 5.13% 160 0.27%
4 290 1.76% 117 1.50% 193 1.80% 74 4.06% 97 6.91% 473 0.79%
5 229 1.39% 28 0.36% 131 1.22% 57 3.13% 80 5.70% 135 0.23%
6 318 1.93% 121 1.55% 177 1.65% 39 2.14% 64 4.56% 2532 4.23%
7 226 1.37% 36 0.46% 88 0.82% 39 2.14% 121 8.62% 495 0.83%
8 360 2.19% 81 1.04% 159 1.49% 48 2.64% 158 11.25% 1752 2.92%
9 355 2.16% 42 0.54% 185 1.73% 62 3.40% 177 12.61% 198 0.33%
10 401 2.44% 198 2.54% 230 2.15% 42 2.31% 138 9.83% 1230 2.05%
11 556 3.38% 299 3.83% 391 3.65% 86 4.72% 194 13.82% 2418 4.04%
12 582 3.54% 269 3.45% 467 4.36% 48 2.64% 106 7.55% 1582 2.64%
13 313 1.90% 192 2.46% 244 2.28% 61 3.35% 93 6.62% 1329 2.22%
14 222 1.35% 86 1.10% 146 1.36% 72 3.95% 106 7.55% 779 1.30%
15 271 1.65% 100 1.28% 196 1.83% 51 2.80% 68 4.84% 1204 2.01%
16 470 2.86% 232 2.97% 384 3.59% 74 4.06% 97 6.91% 1664 2.78%
17 409 2.48% 222 2.85% 329 3.07% 73 4.01% 85 6.05% 1200 2.00%
18 492 2.99% 270 3.46% 386 3.61% 70 3.84% 71 5.06% 2536 4.23%
19 449 2.73% 295 3.78% 326 3.05% 65 3.57% 77 5.48% 2648 4.42%
20 502 3.05% 173 2.22% 215 2.01% 52 2.86% 61 4.34% 1133 1.89%
21 541 3.29% 270 3.46% 401 3.75% 65 3.57% 74 5.27% 1666 2.78%
22 715 4.34% 274 3.51% 409 3.82% 73 4.01% 64 4.56% 1962 3.27%
23 764 4.64% 385 4.94% 534 4.99% 93 5.11% 71 5.06% 2950 4.92%
24 887 5.39% 386 4.95% 503 4.70% 57 3.13% 49 3.49% 3061 5.11%
25 612 3.72% 460 5.90% 534 4.99% 70 3.84% 85 6.05% 2660 4.44%
26 1224 7.44% 464 5.95% 619 5.78% 75 4.12% 60 4.27% 3323 5.55%
27 825 5.01% 608 7.79% 675 6.31% 53 2.91% 63 4.49% 4380 7.31%
28 1374 8.35% 443 5.68% 522 4.88% 69 3.79% 43 3.06% 4463 7.45%
29 550 3.34% 403 5.17% 452 4.22% 46 2.53% 49 3.49% 2472 4.13%
30 749 4.55% 124 1.59% 240 2.24% 54 2.97% 42 2.99% 2020 3.37%

Hourly usage for September 2019

Hourly Statistics for September 2019
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 16 502 3.05% 9 281 3.60% 11 358 3.35% 58 1755 2.93%
1 20 612 3.72% 11 349 4.47% 13 419 3.92% 114 3419 5.71%
2 21 645 3.92% 12 360 4.61% 15 469 4.38% 100 3002 5.01%
3 17 513 3.12% 9 290 3.72% 12 374 3.50% 59 1774 2.96%
4 19 589 3.58% 10 323 4.14% 13 409 3.82% 76 2268 3.79%
5 22 670 4.07% 11 355 4.55% 15 476 4.45% 83 2501 4.17%
6 19 599 3.64% 10 320 4.10% 13 417 3.90% 66 1991 3.32%
7 27 820 4.98% 15 471 6.04% 19 588 5.49% 110 3286 5.48%
8 28 841 5.11% 13 410 5.26% 19 585 5.47% 142 4267 7.12%
9 23 716 4.35% 12 381 4.88% 15 462 4.32% 88 2638 4.40%
10 28 843 5.12% 11 349 4.47% 19 573 5.35% 74 2215 3.70%
11 30 905 5.50% 14 433 5.55% 20 608 5.68% 113 3377 5.64%
12 24 749 4.55% 12 388 4.97% 17 511 4.78% 98 2942 4.91%
13 25 772 4.69% 12 363 4.65% 16 494 4.62% 83 2494 4.16%
14 24 745 4.53% 9 282 3.61% 13 413 3.86% 71 2122 3.54%
15 25 750 4.56% 10 301 3.86% 16 483 4.51% 82 2454 4.10%
16 23 711 4.32% 8 265 3.40% 13 406 3.79% 75 2239 3.74%
17 25 751 4.56% 6 197 2.53% 14 436 4.07% 56 1693 2.83%
18 17 526 3.20% 6 181 2.32% 8 246 2.30% 50 1492 2.49%
19 22 660 4.01% 11 343 4.40% 12 377 3.52% 150 4502 7.51%
20 20 610 3.71% 8 246 3.15% 11 346 3.23% 59 1773 2.96%
21 22 682 4.14% 8 269 3.45% 14 421 3.93% 54 1606 2.68%
22 21 630 3.83% 9 274 3.51% 13 404 3.78% 57 1702 2.84%
23 20 618 3.75% 12 370 4.74% 14 426 3.98% 80 2407 4.02%

Top 15 of 30 Total URLs
# Hits kB F URL
1 6179 37.54% 37343 62.32% /stats/
2 865 5.26% 648 1.08% /
3 115 0.70% 615 1.03% /phpmyadmin/
4 57 0.35% 4397 7.34% /stats/usage_201907.html
5 55 0.33% 3426 5.72% /stats/usage_201906.html
6 54 0.33% 3644 6.08% /stats/usage_201908.html
7 51 0.31% 3339 5.57% /stats/usage_201909.html
8 7 0.04% 18 0.03% /phpmyadmin/js/whitelist.php
9 6 0.04% 40 0.07% /phpmyadmin/js/get_image.js.php
10 6 0.04% 107 0.18% /phpmyadmin/js/messages.php
11 4 0.02% 5 0.01% /phpmyadmin/url.php
12 3 0.02% 44 0.07% /phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/jquery-ui-1.9.2.custom.css
13 2 0.01% 21 0.03% /phpmyadmin/db_structure.php
14 1 0.01% 1025 1.71% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
15 1 0.01% 19 0.03% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php

Top 10 of 30 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 6179 37.54% 37343 62.32% /stats/
2 57 0.35% 4397 7.34% /stats/usage_201907.html
3 54 0.33% 3644 6.08% /stats/usage_201908.html
4 55 0.33% 3426 5.72% /stats/usage_201906.html
5 51 0.31% 3339 5.57% /stats/usage_201909.html
6 1 0.01% 1025 1.71% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
7 865 5.26% 648 1.08% /
8 115 0.70% 615 1.03% /phpmyadmin/
9 6 0.04% 107 0.18% /phpmyadmin/js/messages.php
10 3 0.02% 44 0.07% /phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/jquery-ui-1.9.2.custom.css

Top 10 of 12 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 865 5.26% 454 77.34% /
2 6179 37.54% 69 11.75% /stats/
3 57 0.35% 13 2.21% /stats/usage_201907.html
4 55 0.33% 11 1.87% /stats/usage_201906.html
5 54 0.33% 11 1.87% /stats/usage_201908.html
6 115 0.70% 9 1.53% /phpmyadmin/
7 51 0.31% 7 1.19% /stats/usage_201909.html
8 6 0.04% 4 0.68% /phpmyadmin/js/get_image.js.php
9 7 0.04% 3 0.51% /phpmyadmin/js/whitelist.php
10 4 0.02% 3 0.51% /phpmyadmin/url.php

Top 10 of 13 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 865 5.26% 381 71.21% /
2 6179 37.54% 69 12.90% /stats/
3 51 0.31% 19 3.55% /stats/usage_201909.html
4 115 0.70% 16 2.99% /phpmyadmin/
5 55 0.33% 12 2.24% /stats/usage_201906.html
6 57 0.35% 12 2.24% /stats/usage_201907.html
7 54 0.33% 11 2.06% /stats/usage_201908.html
8 4 0.02% 5 0.93% /phpmyadmin/url.php
9 7 0.04% 4 0.75% /phpmyadmin/js/whitelist.php
10 6 0.04% 2 0.37% /phpmyadmin/js/get_image.js.php

Top 30 of 1404 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 2806 17.05% 30 0.38% 1908 3.18% 75 4.12% 216.244.66.232
2 1316 8.00% 1316 16.87% 8089 13.50% 2 0.11% 2.61.170.40
3 1116 6.78% 1116 14.31% 6496 10.84% 1 0.05% 2.61.98.183
4 688 4.18% 688 8.82% 4226 7.05% 1 0.05% 2.61.226.60
5 554 3.37% 554 7.10% 3405 5.68% 1 0.05% 2.61.193.59
6 512 3.11% 512 6.56% 3146 5.25% 5 0.27% 2.61.214.145
7 512 3.11% 512 6.56% 3146 5.25% 3 0.16% 2.61.24.102
8 510 3.10% 510 6.54% 3134 5.23% 4 0.22% 2.61.231.144
9 432 2.62% 27 0.35% 320 0.53% 98 5.38% 85.25.210.234
10 292 1.77% 292 3.74% 1795 3.00% 1 0.05% 2.61.172.111
11 192 1.17% 192 2.46% 1180 1.97% 3 0.16% 2.61.224.130
12 173 1.05% 32 0.41% 102 0.17% 17 0.93% 162.220.162.10
13 122 0.74% 122 1.56% 749 1.25% 2 0.11% 2.61.100.118
14 118 0.72% 118 1.51% 725 1.21% 2 0.11% 2.61.230.134
15 114 0.69% 86 1.10% 2053 3.43% 3 0.16% 103.114.107.251
16 91 0.55% 62 0.79% 1359 2.27% 2 0.11% 52.142.199.20
17 90 0.55% 43 0.55% 135 0.23% 35 1.92% 85.93.88.91
18 89 0.54% 88 1.13% 389 0.65% 4 0.22% 45.93.19.229
19 88 0.53% 61 0.78% 1363 2.27% 2 0.11% 185.29.11.15
20 82 0.50% 0 0.00% 40 0.07% 45 2.47% 144.76.167.93
21 76 0.46% 52 0.67% 1225 2.04% 2 0.11% 109.102.111.61
22 76 0.46% 52 0.67% 1292 2.16% 2 0.11% 179.43.158.22
23 76 0.46% 52 0.67% 1225 2.04% 2 0.11% 185.29.11.104
24 76 0.46% 52 0.67% 1266 2.11% 2 0.11% 85.146.76.176
25 70 0.43% 0 0.00% 32 0.05% 2 0.11% 192.151.145.178
26 70 0.43% 2 0.03% 40 0.07% 20 1.10% 85.25.177.219
27 69 0.42% 0 0.00% 31 0.05% 1 0.05% 13.92.229.197
28 69 0.42% 0 0.00% 31 0.05% 1 0.05% 144.76.29.149
29 69 0.42% 0 0.00% 31 0.05% 1 0.05% 149.202.82.11
30 69 0.42% 0 0.00% 31 0.05% 1 0.05% 192.99.10.47

Top 10 of 1404 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 1316 8.00% 1316 16.87% 8089 13.50% 2 0.11% 2.61.170.40
2 1116 6.78% 1116 14.31% 6496 10.84% 1 0.05% 2.61.98.183
3 688 4.18% 688 8.82% 4226 7.05% 1 0.05% 2.61.226.60
4 554 3.37% 554 7.10% 3405 5.68% 1 0.05% 2.61.193.59
5 512 3.11% 512 6.56% 3146 5.25% 5 0.27% 2.61.214.145
6 512 3.11% 512 6.56% 3146 5.25% 3 0.16% 2.61.24.102
7 510 3.10% 510 6.54% 3134 5.23% 4 0.22% 2.61.231.144
8 114 0.69% 86 1.10% 2053 3.43% 3 0.16% 103.114.107.251
9 2806 17.05% 30 0.38% 1908 3.18% 75 4.12% 216.244.66.232
10 292 1.77% 292 3.74% 1795 3.00% 1 0.05% 2.61.172.111

Top 30 of 112 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9828 59.71% - (Direct Request)
2 1848 11.23% http://stadium3d.com/
3 819 4.98% detskiyugolok.ru
4 721 4.38% stadium3d.com
5 625 3.80% vipsnasti.ru
6 612 3.72% blogavtodrive.ru
7 274 1.66% cert-energy.ru
8 103 0.63% http://inno-fit.ru
9 99 0.60% http://turkaschool.ru
10 89 0.54% http://chrisember.com
11 89 0.54% http://mark-2.ru
12 88 0.53% http://dinardiscussions.com
13 88 0.53% http://russkaya-storona.ru
14 88 0.53% http://startupmechanics.in
15 86 0.52% http://labotek.ru
16 79 0.48% http://ant21.ru
17 79 0.48% http://gselin.ru
18 77 0.47% http://kellyinspectioninc.com
19 76 0.46% http://onlinehindinews.in
20 75 0.46% http://ermak96.ru
21 41 0.25% sievexinnormand.com
22 6 0.04% http://www.06ac.de/content/bezirk06_kreise_062.htm
23 6 0.04% http://www.bhds-stolberg.de/
24 4 0.02% http://www.baidu.com/
25 4 0.02% https://right-invest.com/
26 3 0.02% http://www.bhds-stolberg.de/Links/Links.htm
27 3 0.02% https://flatmarket.spb.ru/
28 2 0.01% http://global-investment.ru/
29 2 0.01% http://sankthubertus-buesbach.de/links/10-kirche-pfarre/40-st-hubertus-schuetzenbruderschaft-buesbach-1623-e-v.html
30 2 0.01% http://www.google.com/

Top 15 of 356 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2806 17.05% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 978 5.94% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 776 4.71% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 729 4.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
5 597 3.63% Java/1.6.0_04
6 561 3.41% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seos
7 517 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
8 498 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
9 413 2.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
10 356 2.16% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 344 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
12 222 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
13 199 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 141 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
15 139 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Usage by Country for September 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 16459 100.00% 7806 100.06% 59922 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23